Wij zorgen voor u

Sterilisatie bij man

Hieronder vind je een indicatie van de kosten die verbonden zijn aan deze ingreep. Let wel: de prijzen die je hier terugvindt, zijn indicaties. De uiteindelijke kostprijs van een ingreep kan dus enigszins afwijken van de informatie die je hier vindt. Neem voor een precieze prijsindicatie contact op met je behandelende arts.

De prijzen die je hier vindt, zijn van toepassing voor wie gewoon verzekerd is. Dit is, met andere woorden, wat je zelf nog moet betalen na tussenkomst van het ziekenfonds.

Prijzen Gewoon verzekerd

Eenpersoonskamer (100%) Meerpersoonskamer
Opname € 0 € 0
Verblijfskost € 0 € 0
Geneesmiddelen € 10 € 10
Honoraria € 20 € 20
Medische hulpmiddelen € 0 € 0
Supplement kamer € 62 € 0
Supplement Honoraria* € 273 € 0
Totaal: € 365 € 30

Bijkomende informatie

Aantal ligdagen: dagziekenhuis
Versie: 25/02/2015
Code: 260794

Belangrijk: De prijzen die je hier terugvindt, zijn slechts indicaties. De uiteindelijke kostprijs van een ingreep kan dus enigszins afwijken van de informatie die je hier vindt. Neem voor een precieze prijsindicatie steeds contact op met je behandelende arts gezien deze sterk bepaald wordt door de gebruikte techniek, implantaten en /of prothesen.

* Supplement honoraria: Bij patiënten in een éénpersoonskamer kan een arts tot 100% van het honorarium dat aan niet-verzekerden gefactureerd wordt als supplement aanrekenen. Het vermelde bedrag is de som van de supplement honoraria van alle betrokken artsen. (bv chirurg , anesthesist, gynaecoloog, cardioloog, radioloog, kinderarts,…).

De diensten hieronder kunnen maximum 200% aanrekenen:
ZNA Stuivenberg/Sint-Erasmus/Sint-Elisabeth: Neus-, Keel- en Oorziekten, Gynaecologie, Plastische Heelkunde, Algemene Heelkunde, Oogziekten, Vasculaire Heelkunde, Orthopedie, Neurochirurgie, Anesthesie. ZNA Jan Palfijn: Neus-, Keel- en Oorziekten, Gynaecologie, Plastische Heelkunde, Algemene Heelkunde, Orthopedie, Anesthesie, Maxillo Faciale Chirurgie. ZNA Middelheim: Cardiologie, Cardiochirurgie, Gynaecologie, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Neus-, Keel- en Oorziekten, Oogziekten, Plastische Heelkunde, Urologie, Vasculaire Heelkunde, Orthopedie, Anesthesie.